Hem - F1 Kamratförening

Till innehåll
Välkommen till F1 Kamratförening

När F1 Kamratförening bildades under mitten av förra seklet var huvudsyftet att vi skulle ta hand om varandra. Men med tiden har det blivit så mycket mer. Numera är alla välkomna att bli medlemmar i föreningen, oavsett om man haft anknytning till F1 eller var man bor. Vi har medlemmar över hela landet och till och med några som bor utomlands.

Inom föreningen har vi en veteransektion för de som uppbär pension i någon form och en flygteknikersektion för de som tjänstgjort som flygtekniker på Kungl. Västmanlands flygflottilj, F1.

Vi anordnar resor ett par gånger/år, håller föredragsträffar 8 gånger/år, träffas i klubbhuset varje torsdag förmiddag året om, samt en del övriga aktiviteter både inom- och utomhus.

Om du är/blir intresserad av att tillhöra oss, kom en torsdag förmiddag mellan 10-13 så bjuder vi på kaffe och något till samt berättar och visar vad vi håller på med.
F1 kamratförening når du på E-post Kansliet.

Gula Villan
Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygplats, var det hus som sedan många år kallas för ”Gula Villan”. Den ägs av Västerås Stad och hyrs av  F1 Kamratförening. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplasten är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Förhoppning finns om att i en framtid kunna ha Gula Villan som ett ”Flygets Hus” tillsammans med flera andra föreningar.
 


Besöks och postadress
F1 Kamratförening
Hässlögatan 4
721 31 Västerås
BOKNING av GULA VILLAN
Bokning av Gula Villan sker numera genom att anmäla til Magnus eller Kjell när Ni/Du vill låna lokalerna.
Lättast är ju då att ringa till någon av dem sålägger de in i kalendern.
Det är en gemensam kalender för F1 Kamratförening, SFF Mälardalen och Västerås Flygande Museum.
Ni hittar den under resp hemsida:

Svensk Flyghistorisk Förening Region Mälardalen SSF-M
Kostnad: Halvdag 300:-, Heldag 500:-
Telefonnummer för bokning:
Kjell          070-33 95 156

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Tillbaka till innehåll