Hem - F1 Kamratförening

Till innehåll

Till F1: kamratförenings medlemmar.
På grund av coronaviruset har styrelsen för
F1 kamratförening har tagit beslut om
Torsdagsmötena i Gulla villan inställda tills vidare
 
Vårresan uppskjuten tills vidare

28 maj 2020
Vid minnesstenarna hölls idag en kort ceremoni med kransnedläggning.

När F1 Kamratförening bildades under mitten av förra seklet var huvudsyftet att vi skulle ta hand om varandra. Men med tiden har det blivit så mycket mer. Numera är alla välkomna att bli medlemmar i föreningen, oavsett om man haft anknytning till F1 eller var man bor. Vi har medlemmar över hela landet och till och med några som bor utomlands.

Inom föreningen har vi en veteransektion för de som uppbär pension i någon form och en flygteknikersektion för de som tjänstgjort som flygtekniker på Kungl. Västmanlands flygflottilj, F1.

Vi anordnar resor ett par gånger/år, håller föredragsträffar 8 gånger/år, träffas i klubbhuset varje torsdag förmiddag året om, samt en del övriga aktiviteter både inom- och utomhus.

Medlemsansökan
Om du är/blir intresserad av att tillhöra oss, kom en torsdag förmiddag mellan 10-13 så bjuder vi på kaffe och något till samt berättar och visar vad vi håller på med eller så lämnar du dina kontaktuppgifter på ett meil så tar vi kontaktar vi dej.

Gula Villan
Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygplats, var det hus som sedan många år kallas för ”Gula Villan”. Den ägs av Västerås Stad och hyrs av  F1 Kamratförening. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplasten är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Förhoppning finns om att i en framtid kunna ha Gula Villan som ett ”Flygets Hus” tillsammans med flera andra föreningar.
 
BOKNING av GULA VILLAN
Bokning av Gula Villan sker numera genom E-postl så förs den sen in i kalendern.
Kostnad: Halvdag 300:-, Heldag 500:-
Kontakta F1 Kamratförening för bokning

Besöksadress
F1 Kamratförening
Hässlögatan 4
721 31 Västerås
 

 
 
 
Styrelsen för F1 Kamratförening har tagit beslut att på torsdag den 4 juni 2020 ha öppet i Gula villan med förmidagsfika för föreningens medlemmar. Om vädret är tjänligt fikar vi utomhus.
 
 
Att tänka på
 
För att skydda oss själva och andra från smitta måste vi fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd. Tvätta händerna och håll avstånd till andra människor, även utomhus. Om du känner dig minsta förkyld ska du stanna hemma.
 
 

 

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Tillbaka till innehåll