Aktiviteter Föredrag - F1 Kamratförening

Go to content

Main menu:

Aktiviteter FöredragÖppet hus
Varje torsdag träffas vi i Gula Villan för en förmiddagsfika, inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden under vinterhalvåret bjuds på ett ca 1 timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Exempel på föredragshållare vi haft under 2017: Markus Bergius om FN-uppdrag i SydSudan, Leif Hansson om  utbildning av piloter i Malawi och Surinam samt biskop emeritus Ola Söderberg om Reformationen.
 
Föredragshållare för 2018 är ännu ej definitivt beslutade. Det råder dock ingen tvekan om att vi kommer att fylla kommande torsdagar med intressanta föredrag och föredragshållare.
 
Antalet besökare är ett snitt-tal, ca 30 st på vanliga torsdagar, och ca 40-45 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 1500 besök i Gula Villan på torsdagar.
 
Samtliga föredrag dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kunnat deltaga i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll.

Uppsökande verksamhet
Vi försöker att i möjligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare de inspelade alstren på video och DVD.


Föredrag


Samtliga föredrag i F1 Kamratförening hålls i Gula Villan på Hässlö, dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kunnat deltaga i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress! F1:s Kamratförenings  kansli når du på E-post Kansliet.

2017

26 Oktober: Föredrag av Landshövdingen Minoo Akhtarzand
Minoo Akhtarzand är utbildad civilingenjör inom elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har arbetat inom energibranschen i 26 år, bland annat som dotterbolagschef och affärsansvarig inom Vattenfall. Akhtarzand har också tjänstgjort som länsarbetsdirektör i Uppsala län och varit generaldirektör vid Banverket 2008–2010. Den 1 september 2010 tillträdde Akhtarzand som landshövding i Jönköpings län och 1 februari 2016 som landshövding i Västmanlands län, på ett förordnande som sträcker sig till 30 november 2021.

30 November: C-LSS Robert Nylén om verksamheten.
Luftstridsskolan (LSS) är ett skolförband inom Svenska flygvapnet som verkat sedan 2005. Förbandet är förlagt vid Ärna flygbas i Uppsala garnison.

2018
25 Januari: Lennart Pettersson, om FV-Idrott-Hässlö.
Lennart Pettersson är gammal F1:are. Anlände till 1.Div Adam Röd 1970. Han har gjort karriär i FV  och slutade som general! Har femkampat i många år. Är bl.a.  Bronsmedaljör i lag från OS i Moskva 1980! Är med i Sveriges Olympiska  Kommite'!


22 Februari:Till-Olav Klingenhäger,"Resor med tåg i Europa".
Till-Olav Klingenhäger är intressant. Berättar om en av sina resor med tåg i Europa

29 Mars: Leif Hansson, ”Att flyga utan motor”.

Bilden tagen på Johannisberg 1988!
Att flyga utan motor betyder väntan på bogsering!

26 April: Ej klart

31 Maj: Ej klart


Register över  kamratföreningens DVD samling
Föreläsningar på DVD kan Beställas av kamratföreningens medlemmar.
Beställes på tel 070-339 51 56
Vid beställning Ange föreläsningsnummer Namn, Adress och telefonnummer.


Bibliotek


Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Biblioteket kommer inom snar framtid att helt administreras och handhas av Veteransektionen, Som en sidogren till biblioteket finns  - för utlåning – arkivet av CD-skivor med de senaste 10 årens inspelade torsdagsföredrag.Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content | Back to main menu