Aktiviteter Föredrag - F1 Kamratförening

Go to content

Aktiviteter FöredragÖppet hus
Varje torsdag träffas vi i Gula Villan för en förmiddagsfika, inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden under vinterhalvåret bjuds på ett ca 1 timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Exempel på föredragshållare vi haft under 2017: Markus Bergius om FN-uppdrag i SydSudan, Leif Hansson om  utbildning av piloter i Malawi och Surinam samt biskop emeritus Ola Söderberg om Reformationen.
Antalet besökare är ett snitt-tal, ca 30 st på vanliga torsdagar, och ca 40-45 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 1500 besök i Gula Villan på torsdagar.
 
Samtliga föredrag dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kunnat deltaga i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll.

Uppsökande verksamhet
Vi försöker att i möjligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare de inspelade alstren på video och DVD.
Föredrag
[image:image-5]
Samtliga föredrag i F1 Kamratförening hålls i Gula Villan på Hässlö, dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kunnat deltaga i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress! F1:s Kamratförenings  kansli når du här på

2018-09-27
Föredrag om Försvarets veteraner.

2018-10-25
Info saknas

2018-11-29
Då kriget parkerade på Hässlö : Amerikanska nödlandare i Västerås 1943-1945
Lars-Göran Dybeck
[image:image-0]
Under åren 1943-1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på en svensk flygflottilj i Mälardalen. De hade alla tillhört de enorma armador som, dag efter dag, lyfte från England med mål i det naziockuperade Europa.
Förluster var tidvis stora, men några av de olycksdrabbade planen lyckades söka nödhamn i Sverige. Om de klarat nödlandningen och kunde återställas i flygbart skick flögs de alla till Västmanlands Flygflottilj i Västerås. Och bland de internerade flygarna utsågs mekaniker och piloter som skulle se till att hålla planen i stridbart skick. Samtidigt pågick en storpolitisk kraftmätning mellan Sverige och USA - där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser.


Bibliotek


Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Biblioteket kommer inom snar framtid att helt administreras och handhas av Veteransektionen, Som en sidogren till biblioteket finns arkivet av CD-skivor med de senaste 10 årens inspelade torsdagsföredrag.

Nya Böcker i Biblioteket.
 
Då kriget parkerade på Hässlö : Amerikanska nödlandare i Västerås 1943–1945
Under åren 1943–1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på en svensk flygflottilj i Mälardalen. De hade alla tillhört de enorma armador som, dag efter dag, lyfte från England med mål i det naziockuperade Europa. Förluster var tidvis stora, men några av de olycksdrabbade planen lyckades söka nödhamn i Sverige. Om de klarat nödlandningen och kunde återställas i flygbart skick flögs de alla till Västmanlands Flygflottilj i Västerås. Och bland de internerade flygarna utsågs mekaniker och piloter som skulle se till att hålla planen i stridbart skick. Samtidigt pågick en storpolitisk kraftmätning mellan Sverige och USA – där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser.

Register över  kamratföreningens DVD samling
Föreläsningar på DVD kan Beställas av kamratföreningens medlemmar.
Beställes på tel 070-339 51 566
Vid beställning Ange föreläsningsnummer Namn, Adress och telefonnummer.
Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content