Aktiviteter - F1 Kamratförening

Go to content

Main menu:

Aktiviteter

 Öppet hus


 
Varje torsdag kl. 9.30-13.00 träffas vi i Gula Villan för en förmiddagsfika, inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden under vinterhalvåret bjuds på ett ca 1 timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Föredragshållare för 2017 är ännu ej definitivt beslutade. Det råder dock ingen tvekan om att vi kommer att fylla kommande torsdagar med intressanta föredrag och föredragshållare.

 
Antalet besökare är i genomsnitt, ca 30 st. på vanliga torsdagar, och ca 40-45 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförenings Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 1500 besök i Gula Villan på torsdagar.
 

Föredrag


Samtliga föredrag i F1 Kamratförening hålls i Gula Villan på Hässlö, dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kunnat deltaga i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress! F1:s Kamratförenings  kansli når du på E-post Kansliet.

2017

28 September: Lars-Göran Dybeck, ”Den glömda historien”.26 Oktober: Föredrag av Landshövdingen Minoo Akhtarzand
Minoo Akhtarzand är utbildad civilingenjör inom elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har arbetat inom energibranschen i 26 år, bland annat som dotterbolagschef och affärsansvarig inom Vattenfall. Akhtarzand har också tjänstgjort som länsarbetsdirektör i Uppsala län och varit generaldirektör vid Banverket 2008–2010. Den 1 september 2010 tillträdde Akhtarzand som landshövding i Jönköpings län och 1 februari 2016 som landshövding i Västmanlands län, på ett förordnande som sträcker sig till 30 november 2021.

30 November: C-LSS Robert Nylén om verksamheten.
Luftstridsskolan (LSS) är ett skolförband inom Svenska flygvapnet som verkat sedan 2005. Förbandet är förlagt vid Ärna flygbas i Uppsala garnison.

2018
25 Januari: Lennart Pettersson, om FV-Idrott-Hässlö.
Lennart Pettersson är gammal F1:are. Anlände till 1.Div Adam Röd 1970. Han har gjort karriär i FV  och slutade som general! Har femkampat i många år. Är bl.a.  Bronsmedaljör i lag från OS i Moskva 1980! Är med i Sveriges Olympiska  Kommite'!


22 Februari: Ej klart

29 Mars: Leif Hansson, ”Att flyga utan motor”.

Bilden tagen på Johannisberg 1988!
Att flyga utan motor betyder väntan på bogsering!

26 April: Ej klart

31 Maj: Ej klart


Register över  kamratföreningens DVD samling
Föreläsningar på DVD kan köpas av kamratföreningens medlemmar till ett självkostnadspris 30 kr (DVD +porto). Ej medlem 60 kr .

Vid beställning Ange föreläsningsnummer Namn, Adress och telefonnummer.
Beställes på tel 070-339 51 56 eller på E-post Beställning.Bibliotek


Vi  disponerar  ett  omfattande  bibliotek,  som  av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia.


Fl:s kamratförenings sommarresa år 2017

Tisdagen den 16 maj i strålande solsken, var det åter dags att träffas för den återkommande sommarresan, som i år gick till Laxön i Älvkarleby och Svenska Järnvägsmuseet i Gävle.
Laxön är en historiskt mycket intressant plats, där den ligger mitt i dalälvsfåran. Här har det unika laxfisket bedrivits sedan urminnes tider och sedan mitten av 1800-talet och drygt etthundra år framåt har Sveriges Ingenjörstrupper använt området som övningsplats för broslagning mm.

Vi blev förnämt guidade av Malin Björkvik och fick en rejäl lektion i Laxöns historia. I mitten av 1980-talet lämnade försvaret över Laxön till civilt ägo och är numera en rekreationsplats för allmänheten, där man kan njuta av utställningar, restauranger, caféer samt finns möjlighet till övernattning genom Svenska Turistföreningens försorg. Under sommaren går det att beskåda Sveriges Lantbruks Universitets (SLU) upptagning av lax för vidare framtagning av bl.a. yngel och annan forskning. Säsongen för detta börjar i juni.

Resan gick därefter vidare till Svenska järnvägsmuseet i Gävle. En fantastisk samling av föremål som visar den Svenska järnvägens utveckling under 150 år. Vi fick möjligheten att åhöra den pålästa och trevliga guiden Olles redogörelse för hur snabbt tekniken har växt fram genom åren. Det gamla ångloket Prins August från år 1856 tid tills våra dagars supersnabba expresståg. Inte att förglömma alla dessa historier om rallare/rallarkvinnor som byggde järnvägar genom skog och mark med dåtidens primitiva redskap och boende. Efter en välsmakande lunch och fotografering fortsatte färden till Gysinge Bruk, där vi beskådade den magnifika Herrgården från 1700-talet med dess omgivning. Efter att ha njutit av den sköna och trevliga miljön, med vackra hus och gamla stenbroar över Dalälven, fortsatte resan vidare till Västerås med Gula Villan som slutdestination och med massor av erfarenheter och ny kunskap i bagaget.

Anders Hård af Segerstad/ Olle Bröms

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content | Back to main menu