Aktuellt - F1 Kamratförening

Go to content

Aktuellt

Inbjudan från Västerås stad
Hejsan
Varmt välkommen att delta på Lökens dag den 27 augusti.
Du och din förening bjuds in att delta på workshops och föreläsningar tillsammans med Västerås stad och andra aktörer inom civilsamhället.
Ett samhälle byggs upp av flera delar: den privata sfären, det offentliga samhället, civilsamhället och näringslivet.
Civilsamhället omfattar föreningslivet men också andra ideella organisationer, folkbildningen, trossamfund, nätverk och frivilliga krafter.
Det vi vill med vår LÖK (lokala överenskommelse) är att hitta sätt för kommunen och civilsamhällets organisationer att förstärka varandra och på så sätt berika det samhälle vi lever i.
. I länken nedan hittar du även program för dagen.
Sista anmälningsdag är den 21 augusti.
https://www.vasteras.se/kalender/kalenderhandelser/2019-06-20-lokens-dag.html
Välkommen!
Med vänlig hälsning
     
Anna Lundh Liljegren Kommunikatör Västerås stad Servicepartner 721 87 Västerås
     
     
Telefon direkt: 021-398894
     
anna.lundh.liljegren@vasteras.se
     
www.vasteras.se

Höstens Hässlöblad
 

 
Vänner/kamrater!
 
Efter senaste styrelsemötet beslutades att sista dagen för att lämna in material till redaktörn är den  15 februari! Jag vill därför uppmana Er att rota i minnenas lagerlokal och skicka historier, anekdoter, små och stora händelser att delge oss andra. Finns det bilder också är det naturligtvis en fördel, men inget krav. Det behöver inte ha anknytning till F1 eller flyg En god historia med personlig prägel tas tacksamt emot.
 
Alltså ”deadline” för att lämna mtrl till Hässlöbladet – 15 februari!
Hälsar redaktörn
Leffe

Ang. GDPR (nya dataskyddslagen)
 
Så här ligger det till vad gäller F1 Kamratförening och Veteransektionen:
Vi sparar i medlemsmatrikeln uppgifter om namn, adress, telefonnummer, ev e-postadress samt födelsedatum. Personnumrets 4 sista siffror är inte med. Detta för att kunna hålla matrikeln uppdaterad vilket ibland är tillräckligt svårt ändå. Tyvärr meddelar inte alla när de flyttar eller när de av andra anledningar får ändrade uppgifter.
Matrikeln behövs för kontroll av betalningar för medlemsavgiften och att den betalas i rätt tid. Även adressuppgifter för utskick av t ex Hässlöbladet måste vara ”up to date”.
Nya medlemmar kommer att få ge sitt samtycke till att dessa uppgifter sparas i samband med att de går med i föreningen. Om de inte samtycker kommer de att nekas medlemskap.
De medlemmar som varit med redan tidigare (före 2018-06-01) förutsätter vi godkänner vår hantering av personuppgifter. Om inte, så måste medlemskapet (av praktiska skäl) tyvärr upphöra. Meddela i så fall medlemsansvarig.
 
Uppgifterna finns i ett datorbaserat register som endast medlemsansvarig har tillgång till.
Dock har ansvarig för utskick via e-post  tillgång till e-postadresserna.
Medlemmar har rätt att ta del av de uppgifter som finns lagrade om de själva och dessa uppgifter kan fås av medlemsansvarig.
 
Uppgifter:
Medlemsansvarig Kjell Andersson
 E-post Medlemsregister  
Telefon 070-33 95 156

Årets inplanerade fastighetsunderhåll av Gula villan.  
Fönster reparationer och målning.
Invändig målning och reparation av tak.
Ombyggnad av kök.
Renovering av entrétrappa.

Nils Johannson är ansvarig för fastighetsunderhållet men behöver hjälp av er alla för att kunna genomföra arbetet. Tag kontakt med Nisse för att se vad just du kan hjälpa till med.
Nils Johansson
Telefon 070-4796212  

Jag hjälper till med renoveringen

CD Kunliga Västmanlans Flygflotiljs historia


Efterlysning av försvunna DVD-skivor.
DVD: er i kamratföreningens filmarkiv som inte har återlämnas.
135 Flygdag 2007 136 Resa till Skokloster 2007 154 Martti Saari "Fältflygare 205 F1 Västerås 206 F1 Flottiljfilm 1962-1964" 207 F1 Nya kaserner 224 Stefan Söderberg "Branden i  Västmanland 2014

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content