Aktuellt - F1 Kamratförening

Go to content

Aktuellt

Höstens Hässlöblad
 

 
Vänner/kamrater!
 
Efter senaste styrelsemötet beslutades att sista dagen för att lämna in material till redaktörn är den  15 februari! Jag vill därför uppmana Er att rota i minnenas lagerlokal och skicka historier, anekdoter, små och stora händelser att delge oss andra. Finns det bilder också är det naturligtvis en fördel, men inget krav. Det behöver inte ha anknytning till F1 eller flyg En god historia med personlig prägel tas tacksamt emot.
 
Alltså ”deadline” för att lämna mtrl till Hässlöbladet – 15 februari!
Hälsar redaktörn
Leffe

Ang. GDPR (nya dataskyddslagen)
 
Så här ligger det till vad gäller F1 Kamratförening och Veteransektionen:
Vi sparar i medlemsmatrikeln uppgifter om namn, adress, telefonnummer, ev e-postadress samt födelsedatum. Personnumrets 4 sista siffror är inte med. Detta för att kunna hålla matrikeln uppdaterad vilket ibland är tillräckligt svårt ändå. Tyvärr meddelar inte alla när de flyttar eller när de av andra anledningar får ändrade uppgifter.
Matrikeln behövs för kontroll av betalningar för medlemsavgiften och att den betalas i rätt tid. Även adressuppgifter för utskick av t ex Hässlöbladet måste vara ”up to date”.
Nya medlemmar kommer att få ge sitt samtycke till att dessa uppgifter sparas i samband med att de går med i föreningen. Om de inte samtycker kommer de att nekas medlemskap.
De medlemmar som varit med redan tidigare (före 2018-06-01) förutsätter vi godkänner vår hantering av personuppgifter. Om inte, så måste medlemskapet (av praktiska skäl) tyvärr upphöra. Meddela i så fall medlemsansvarig.
 
Uppgifterna finns i ett datorbaserat register som endast medlemsansvarig har tillgång till.
Dock har ansvarig för utskick via e-post  tillgång till e-postadresserna.
Medlemmar har rätt att ta del av de uppgifter som finns lagrade om de själva och dessa uppgifter kan fås av medlemsansvarig.
 
Uppgifter:
Medlemsansvarig Kjell Andersson
 E-post Medlemsregister  
Telefon 070-33 95 156

Årets inplanerade fastighetsunderhåll av Gula villan.  
Fönster reparationer och målning.
Invändig målning och reparation av tak.
Ombyggnad av kök.
Renovering av entrétrappa.

Nils Johannson är ansvarig för fastighetsunderhållet men behöver hjälp av er alla för att kunna genomföra arbetet. Tag kontakt med Nisse för att se vad just du kan hjälpa till med.
Nils Johansson
Telefon 070-4796212  

Jag hjälper till med renoveringen

CD Kunliga Västmanlans Flygflotiljs historia


Efterlysning av försvunna DVD-skivor.
DVD: er i kamratföreningens filmarkiv som inte har återlämnas.
135 Flygdag 2007 136 Resa till Skokloster 2007 154 Martti Saari "Fältflygare 205 F1 Västerås 206 F1 Flottiljfilm 1962-1964" 207 F1 Nya kaserner 224 Stefan Söderberg "Branden i  Västmanland 2014

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content