Aktuellt - F1 Kamratförening

Go to content

Main menu:

Aktuellt

CD Kunliga Västmanlans Flygflotiljs historiaEfterlysning av försvunna DVD-skivor.
DVD: er i kamratföreningens filmarkiv som inte har återlämnas.
135 Flygdag 2007 136 Resa till Skokloster 2007 154 Martti Saari "Fältflygare 205 F1 Västerås 206 F1 Flottiljfilm 1962-1964" 207 F1 Nya kaserner 224 Stefan Söderberg "Branden i  Västmanland 2014

Inbjudan till Höstresa
2017-10-28
F1 Kamratförening har fått en inbjudan från Ledningsregementets och Upplands Regementes Kamratförening, att delta i en resa till Ångmaskinmuseet i Eskilstuna. Där kommer man bl.a. att få se maskiner i drift.
Dom åker buss från Uppsala till Enköping och efter en lunch vidare till Eskilstuna och efter musèebesöket tillbaka till Enköping och Uppsala.
Beroende på hur många som är intresserade att vara med finns det två alternativ:
1.      – egna bilar med samåk eller hyra buss till Eskilstuna och delta i musèebesöket och återresa till Västerås.
2.       – egna bilar med samåk eller hyra buss och köra till Enköping och vara med vid föredrag och lunch (enl. programmet nedan) för att sedan fortsätta till Eskilstuna och återresa direkt till Västerås.
Alternativ 1. transportkostnad, inträde musèet fritt.
Alternativ 2. transportkostnad + 100 kr för lunch per person
Program (med reservation för smärre ändringar)
0920             Buss från S:t Eriks torg, Uppsala
0950             Buss från Örsundsbro/Salnecke
1020             Buss från Gustav Adolf plan i Enköping
1030             Samling L Frösunda, nedre plan  - Kaffe
1100             Föredrag
1215             Lunch
1330             Buss till Eskilstuna. Visning av ångmaskiner m.m.
1600             Buss åter mot Enköping/Uppsala
1800             Åter Uppsala
Anmälan på lista vid anslagstavlan i Gula Villan!
Sista anmälansdag 2017-10-19!!


Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content | Back to main menu