Funktionärer / Ansvariga - F1 Kamratförening

Go to content

Funktionärer / Ansvariga


Funktion                                           Namn                                               Tel.nr
 
Bokning lokal                                   Kjell Andersson                        070-33 95 156
 
Hässlöbladet                                     Leif Hansson                            070-36 33 200
 
Bibliotek                                           Tommy Jacobsson                    070-51 86 666
 
Café                                                  Curt Franzén                            073-21 02 203
 
Lotteri                                              Christer Olofsson                     073-63 48 100
 
Resor                                                Anders Hård afSegerstad         070-53 52 252
 
Resor                                                Olle Bröms

Hässlöbladet                                   Leif Hansson                            070-36 33 200
 
Föredrag                                                Vakant
 
Filmdokumentation                        Ove Berg                                  070-68 50 233
 
Flygplansmodeller                          Ragnar Eriksson                       070-34 79 231
 
IT, Data                                            Magnus Magnusson                 073-26 80 939
 
Fastighetsgrupp                              Nils Johansson                         070-47 96 212
 
Museikontakter                               Bengt Björk                             070-53 30 433
 
Medlemsfrågor                               Kjell Andersson                       070-33 95 156
 
Utlåning Video och CD                   Magnus Magnusson                073-26 80 939
 
Minnesstenar                                   Christer Olofsson                     073-63 48 100
 
J35-monument                                 Sture Andersson                      070-39 92 603

Kansli F1 Veteransektionen
Kjell Andersson      070-3395156
Kansli F1 kamratförening
Kjell Andersson      070-3395156
Kansli Flygteknikersektionen
Tommy Jakobsson  070-518666


                                 

           
Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content