Funktionärer / Ansvariga - F1 Kamratförening

Go to content

Funktionärer / Ansvariga

under uppdatering
Kansli F1 Veteransektionen
Kjell Andersson      070-3395156

Kansli F1 kamratförening
Kjell Andersson      070-3395156

Kansli Flygteknikersektionen
Tommy Jakobsson  070-518666

Utlåning bokning av lokaler
Kjell Andersson      070-3395156            
                                 
Hässlöbladet
Leif Hansson            070-3633200

Bibliotek
Tommy Jacobsson  070-5186666            

Kaféet
Curt Franzén            073-2102203

Lotteri
Crister Olofsson       0736348100

Resor o studiebesök
Anders Hård af Segerstad 070-5352252
Lief Hansson           070-3633200

Föredrag
Ragnar Eriksson      070-3479231

Filmansvarig föredrag
Ove Berg                  070-6850233

Modeller
Ragnar Eriksson      070-3479231

IT o Data
Magnus Magnusson  
E-post Hemsidan           

Byggnad
Nils Johansson        070-4796212        

Musier Kontakt.
Bengt Björk            070-5330433

Medlemsvård
Kjell Andersson      070-3395156  

Medlemsregister
Kjell Andersson      070-3395156

CD lån
Kjell Andersson      070-3395156  

Minnersstenar     
Crister Olofsson      0736348100

35 Monumentet
Sture Andersson      070-3992603


           
Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content