Styrelsen - F1 Kamratförening

Go to content

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2017
under uppdatering
F1 Kamratförening
Ordförande
Björn Jonsson            070-7755709   

Vice Ordförande
Magnus Magnusson
Kassör
Kjell Andersson      070-3395156

Sekreterare
Crister Olofsson      073-6348100

Styrelseledamöter
Torsten Olsson
Kurt Fransen
Anders Hård af Segerstad

Styrelselsuppleanter
Ragnar Eriksson
Ove Berg

Revisorer
Hans Hellqvist               
Sture Andersson              

Revisorsuppleant
Erik Elvin               
Adjungerad
Leif Hansson

Veteransektionen
Ordförande      
Björn Jonsson         070-7755709  

Sekreterare      
Hans Wirén            070-7248703

Kassör             
Kjell Andersson     070-3395156

Ledamöter         
Sören Eriksson       021-148313
Mary Eriksson        072-301022

Revisorer
Hans Hellqvist               
Sture Andersson              

Revisorsuppleant
Erik Elvin     

Flygteknikersektionen
Ordförande     Tommy Jakobsson 070-518666

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content