Veteraner - F1 Kamratförening

Go to content

Main menu:

VeteranerMål och syfte med verksamheten
Det är F1 Kamratförenings och Veteransektions uppgift att vårda minnet av den nedlagda flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna. Detta sker genom att medlemmarna, i huvudsak pensionärer, ges möjlighet till kontinuerlig samvaro under trevliga former. Den sociala kontakten anser vi vara mycket värdefull.

Den uppsökande verksamheten vi bedriver gäller medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad samåkning löser dock de flesta transportproblem. Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna, bl. a fysiskt genom boulespel på egen bana, samt mentalt genom den föredragsverksamhet vi har under vinterhalvåret.
Våra studiebesök och resor bidrar även till att vidga medlemmars vyer.

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content | Back to main menu