Biblioteket - F1 Kamratförening

Till innehåll

Biblioteket
Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Biblioteket kommer inom snar framtid att helt administreras och handhas av Veteransektionen, Som en sidogren till biblioteket finns arkivet av CD-skivor med de senaste 10 årens inspelade torsdagsföredrag.

Nya Böcker i Bibliotek.
Då kriget parkerade på Hässlö : Amerikanska nödlandare i Västerås 1943–1945
Under åren 1943–1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på en svensk flygflottilj i Mälardalen. De hade alla tillhört de enorma armador som, dag efter dag, lyfte från England med mål i det naziockuperade Europa. Förluster var tidvis stora, men några av de olycksdrabbade planen lyckades söka nödhamn i Sverige. Om de klarat nödlandningen och kunde återställas i flygbart skick flögs de alla till Västmanlands Flygflottilj i Västerås. Och bland de internerade flygarna utsågs mekaniker och piloter som skulle se till att hålla planen i stridbart skick. Samtidigt pågick en storpolitisk kraftmätning mellan Sverige och USA – där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser.

Register över  kamratföreningens DVD samling
Föreläsningar på DVD kan Beställas av kamratföreningens medlemmar.
Till ett lågt priss"kostnaden för en obränd DVD-skiva + porto".
Beställes på tel
Vid beställning Ange föreläsningsnummer Namn, Adress och telefonnummer.

Tillbaka till innehåll