Föredrag - F1 Kamratförening

F1 Kamratförening
Go to content

FöredragÖppet hus
Gula villan torsdagar 9.30 -12.00
Varje torsdag träffas vi i Gula Villan för en förmiddagsfika, inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden under vinterhalvåret bjuds på ett ca 1 timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Exempel på föredragshållare vi haft under 2017: Markus Bergius om FN-uppdrag i SydSudan, Leif Hansson om  utbildning av piloter i Malawi och Surinam samt biskop emeritus Ola Söderberg om Reformationen.
Antalet besökare är ett snitt-tal, ca 30 st på vanliga torsdagar, och ca 40-45 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 1500 besök i Gula Villan på torsdagar.


Föredrag


Samtliga föredrag dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kunnat deltaga i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll.

Uppsökande verksamhet
Vi försöker att i möjligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare de inspelade alstren på video och DVD.


Samtliga föredrag i F1 Kamratförening hålls i Gula Villan på Hässlö, dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kunnat deltaga i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll.

Vi har för avsikt att med jämna mellanrum informera medlemmarna om diverse aktualiteter. Därför ber vi dig sända kansliet din e-postadress! F1:s Kamratförenings  kansli når du här på
Länken Adressupdatering

Arkiv 2020
Torsdagen den 27 Februari
Mikael Oscarsson, ledamot i Försvarsutskottet

Vilken inriktning ska politiken för försvaret och samhällets krisberedskap ha? Hur ska det militära och civila försvaret arbeta? Vilken beredskap ska Sverige ha för till exempel naturkatastrofer? Det är områden som försvarsutskottet ansvarar för. Kustbevakning, strål- och elsäkerhet och regler om signalspaning är andra frågor som utskottet arbetar med.

Arkiv
Torsdagen den 30 Januari

Claes Bernander:
Chef för Open Skies kontrollverksamhet av militära resurser, öppenhet ger säkerhet.  
Open Skies -avtalet:
Open Skies-avtalet är en internationell överenskommelse från 2002, som innebär att vissa certifierade plan från medlemsländerna får utföra observationsflygningar över varandras territorium. Avsikten är att kunna kontrollera exempelvis upprustningar, truppförflyttningar eller annat som är av intresse för ländernas nationella säkerhet. Försvarsmaktens TP 100A certifierades som Sveriges officiella Open Skies-plan år 2004.

Höstens föredrag 2019

Torsdagen den 31 Oktober
Kaj Johansson
Berättar om bygga och flyga modellhelikoptrar .

Torsdagen den 28 November
Carina Andersson kommer och berättar om hur det är att leva och bo i Kina.
(Tottes dotter).


Torsdagen den 26 september
Ulla Persson
Pensionerad kommunalråds syn på sin lediga tid
Ulla Persson (S) kom in i kommunfullmäktige i Västerås 1980. 38 år har förflutit sedan dess och hon har under tiden hunnit med att vara kommunstyrelsens ordförande och haft en rad andra styrelseuppdrag. Den senaste mandatperioden har hon varit ordförande i kommunfullmäktige i Västerås.

Vårens föredrag 2019
Torsdagen den 31 januari
Föredrag om Försvarets veteraner.
Inställt
Filmen "Nödlanda där ni kan" visades i stället.


Torsdagen 28 Februari
Swedish Air Force Historic Flight
Olle Norén
Swedish Airforce Historic Flight- SwAFHF. Syftet är att bevara flygplanstyper och materiel som funnits i svenska Flygvapnet. SwAFHF har varit verksamt sedan 1997 och samarbetar med Försvarsmakten och håller flygvapnets jetflygplansepok i luftvärdigt skick.

Torsdagen 28 Mars
Brigadgeneral Anna Eriksson
Kommer att berätta om sig själv och karriären i Försvarsmakten.
Torsdagen den 25 april.
Författare Anders Lif    
Son till Erik Lifh, svensk mästare i höjdhopp 1942. Anders Lif arbetade under många år som journalist vid VLT.Föredrag Hösten 2018

2018-11-29
Då kriget parkerade på Hässlö : Amerikanska nödlandare i Västerås 1943-1945
Lars-Göran Dybeck


Under åren 1943-1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på en svensk flygflottilj i Mälardalen. De hade alla tillhört de enorma armador som, dag efter dag, lyfte från England med mål i det naziockuperade Europa.
Förluster var tidvis stora, men några av de olycksdrabbade planen lyckades söka nödhamn i Sverige. Om de klarat nödlandningen och kunde återställas i flygbart skick flögs de alla till Västmanlands Flygflottilj i Västerås. Och bland de internerade flygarna utsågs mekaniker och piloter som skulle se till att hålla planen i stridbart skick. Samtidigt pågick en storpolitisk kraftmätning mellan Sverige och USA - där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser.2018-10-25
Haverier i flygvapnet under kalla kriget 1946-1991
Alf Ingesson Thoor

Vid den här tiden hade Sverige världens fjärde största flygvapen med mer än 1000 plan. Det blev vardag med dödsolyckor, 625 personer omkom i flyghaverier.
Tunnan och Lansen som flög under 1950-talet var hårt olycksdrabbade. Var tredje plan havererade. Det fans en stark tystnadskultur inom flygvapnet och ville man vara kvar var det ovanligt att kritisera den delvis oprövade utrustningen.

13 september 1961 störtade en Lansen ett tiotal meter från ett hus i Gute på Gotland. Ingen kom till skada – de två flygarna hann skjuta ut sig.
© Flygvapnet

de uppgifter som finns lagrade om de själva och dessa uppgifter kan fås av medlemsansvarig.


Nya Böcker i Bibliotek.
Då kriget parkerade på Hässlö : Amerikanska nödlandare i Västerås 1943–1945
Under åren 1943–1945 samlades en mängd amerikanska tunga bombplan på en svensk flygflottilj i Mälardalen. De hade alla tillhört de enorma armador som, dag efter dag, lyfte från England med mål i det naziockuperade Europa. Förluster var tidvis stora, men några av de olycksdrabbade planen lyckades söka nödhamn i Sverige. Om de klarat nödlandningen och kunde återställas i flygbart skick flögs de alla till Västmanlands Flygflottilj i Västerås. Och bland de internerade flygarna utsågs mekaniker och piloter som skulle se till att hålla planen i stridbart skick. Samtidigt pågick en storpolitisk kraftmätning mellan Sverige och USA – där de internerade bombplanen och deras besättningar blev brickor i ett spel med höga insatser.

Register över  kamratföreningens DVD samling
Föreläsningar på DVD kan Beställas av kamratföreningens medlemmar.
Till ett lågt priss"kostnaden för en obränd DVD-skiva + porto".
Beställes på tel 070-339 51 566
Öppna DVD lista i ny flik
Vid beställning Ange föreläsningsnummer Namn, Adress och telefonnummer.

Back to content