Föreningsnytt - F1 Kamratförening

F1 Kamratförening
Go to content

FöreningsnyttHässlöbladet

Vänner/kamrater!
Jag vill att Ni rotar i minnenas lagerlokal och skickar historier, anekdoter, små och stora händelser att delge oss andra. Finns det bilder också är det naturligtvis en fördel, men inget krav. Det behöver inte ha anknytning till F1 eller flyg. En god historia med personlig prägel tas tacksamt emot.
Hälsar redaktörn
                                                  

Händelser

Kransnedläggning 28 maj 2021


Vid minnesstenen för de amerikanska flygarna hölls idag en kort ceremoni med kransnedläggning

Kransnedläggning 28 maj 2020

Vid minnesstenarna hölls idag en kort ceremoni med kransnedläggning.Nationaldagsfirande 2019 på Djäkneberget i Västerås.


 

F1-kamratförening ställde upp med manskap för att fira dagen i strålande sol. Flaggparaden gick ut ifrån Fiskartorget (Stadshuset) till Djäkneberget. Vårt manskap bestod av Torsten Olsson och Kristoffer Waldelius.

Veterandagen 29 maj  2019

Vid F1 minnessten höls en kort ceremoni med kransnedläggning tillsammans med kommunens och försvarsmaktens representanter.SMKR möte 2017-11-07

Kamratföreningen F1 blev inbjuden till ett regionmöte för mellersta regionens kamratföreningar. Ordförande Björn Jonsson och undertecknad var anmälda att delta. Inbjudan var utsänd av SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund). En organisation som jag personligen inte visste något om, även om jag sett förkortningen någon gång.
Det finns cirka 45 föreningar i region Mitt, som vi än så länge tillhör. Vi samlades på Ledningsregementet I Enköping och startar dagen med kaffe och macka.
Varje kamratförening gjorde en kort presentation under ca 2 minuter, där vi presenterar föreningens bildande, antalet medlemmar, årsavgift, var vi håller hus och huvudsakliga verksamhet. Förbundsordförande Anders Emanuelsson närvarade och gav sin syn på vikten av kamratföreningsrörelsen där SMKR har goda kontakter rakt in i Försvarsmaktens högkvarter. Anders belyste den kommande regionreformen inom förbundet och redovisade sin och förbundsledningens tankar kring SMKR. Föreningsdemokrati och rekryteringen anses som särskilt viktig för kamratföreningarnas överlevnad . Stödet från Försvarsmakten kommer att tydliggöras och om vilket förband man som förening skall vända sig till. Slutligen visades några bilder och slutsatser från årets verksamheter (Centralt möte i Enköping och Nordiska kamratföreningsmötet i Halmstad).
Vi fick bland annat att information om det stöd som kamratföreningarna inom SMKR kan och skall få från Försvarsmakten samt hur vi kan samverka på olika sätt för att förbättra de enskilda föreningarnas möjligheter till rekrytering och till exempel få föreläsare som kan öka föreningarnas möjligheter att attrahera medlemmar.
SMKR förbundssekreterare Jan-Olof Johansson (Jolo) deltog och förklarade hemsidans olika funktioner och vad vi kan få ut av denna.

Efter en god lunch bytte vi lokaler och diskuterade i grupper den kommande regionindelningen och hur vi som kamratföreningar ska bli bättre på att få ut information och hur vi kan få ett effektivare mötesschema i regioner och förbundet.
Totalt var vi 20 deltagare från 13 olika kamratföreningar inom regionen. En kamratförening, som inte ingår i regionen, var inbjuden för att ges en möjlighet att bilda sig en uppfattning om nyttan med ett medlemskap. Det var Flottans Män från Västerås.

En informativ dag, för min egen del i alla fall, och de av medlemmarna som vill veta mer kan gå in på www.smkr.org och botanisera.

Leffe HanssonBack to content