Hem - F1 Kamratförening

Till innehåll
Välkommen till F1:s kamratförenings hemsidaBesöksadress
F1 Kamratförening
Hässlögatan 4
721 31 VästeråsFörmidagsfika Gula Villan 16 juli 2020


Till F1: kamratförenings medlemmar.
F1 kamratförening har tagit beslut om att på torsdagar
ha öppet i Gula villan med förmidagsfika för föreningens medlemmar.
Om vädret är tjänligt fikar vi utomhus.

Att tänka på
För att skydda oss själva och andra från smitta måste vi fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd. Tvätta händerna och håll avstånd till andra människor, även utomhus. Om du känner dig minsta förkyld ska du stanna hemma.

F1 kamratförening informerar .

  • Först p.g.a rekommendationer om att inte kalla till samlingar i trånga utrymmen ställdes årsmötet in.
  • Sittande Styrelse upprätthåller sina funktioner som en interimsstyrelse tills nytt årsmöte kan hållas.
  • Kassören som tragiskt gick bort i februari har ersatts av den av Valberedningen föreslagna personen.
  • Planerade resor och föredrag har fått skjutas upp och kan förhoppningsvis genomföras under hösten.
  • Kaffe rörelsen har varit öppen då vädret tillåtit med hänsyn till smittorisken att det gåt att sitta utomhus eftersom faran än inte är över.
  • Under senare delen av augusti kommer styrelsen att ta beslut om hur när verksamheten skall komma igång igen.
  • Planering för det uppskjutna årsmötet till september.

Ha en skön sommar
Ordförande Björn Jonsson

Vårresan uppskjuten tills vidare


28 maj 2020
Vid minnesstenarna hölls idag en kort ceremoni med kransnedläggning.


Kamratföreningens bildade
När F1 Kamratförening bildades under mitten av förra seklet var huvudsyftet att vi skulle ta hand om varandra. Men med tiden har det blivit så mycket mer. Numera är alla välkomna att bli medlemmar i föreningen, oavsett om man haft anknytning till F1 eller var man bor. Vi har medlemmar över hela landet och till och med några som bor utomlands.

Inom föreningen har vi en veteransektion för de som uppbär pension i någon form och en flygteknikersektion för de som tjänstgjort som flygtekniker på Kungl. Västmanlands flygflottilj, F1.

Vi anordnar resor ett par gånger/år, håller föredragsträffar 8 gånger/år, träffas i klubbhuset varje torsdag förmiddag året om, samt en del övriga aktiviteter både inom- och utomhus.

Medlemsansökan
Om du är/blir intresserad av att tillhöra oss, kom en torsdag förmiddag mellan 10-13 så bjuder vi på kaffe och något till samt berättar och visar vad vi håller på med eller så lämnar du dina kontaktuppgifter på ett meil så tar vi kontaktar vi dej.

Gula Villan
Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygplats, var det hus som sedan många år kallas för ”Gula Villan”. Den ägs av Västerås Stad och hyrs av F1 Kamratförening. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplasten är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Förhoppning finns om att i en framtid kunna ha Gula Villan som ett ”Flygets Hus” tillsammans med flera andra föreningar.

BOKNING av GULA VILLAN
Bokning av Gula Villan sker numera genom E-postl så förs den sen in i kalendern.
Kostnad: Halvdag 300:-, Heldag 500:-
Kontakta F1 Kamratförening för bokning
Tillbaka till innehåll