Styrelse m m - F1 Kamratförening

F1 Kamratförening
Go to content

Styrelse m m


F1 Kamratförening styrelse

Ordförande                                      Björn Jonsson                                                                                                                         
                                                          Tel: 070-7755709                               
                                                          E-post Ordförande  


Sekreterare                                      Ove Berg
                                                          Tel: 070-6850233


Kassör  t.f.                                        
Hans Hellqvist                                    

                                                          Tel: 070–6589930                    

                           
Styrelseledamöter                           Torsten Olsson

                                                          Tel: 070-7657491

                                                          Curt Franzen     
                                                          Tel: 073-2102203
                                                          Anders Hård af Segerstad                    
                                                          Tel: 070-53 52 252

Styrelselsuppleanter                          Christer Olofsson

                                                          Tel: 073-6348100                  


Revisorer                                          Nils-Ove Lindberg                                     

                                                          Kristoffer Wadelius

      

Veteransektionen styrelse


Ordförande                                     Björn Jonsson            
                                                         Tel:  070-7755709  
                                                         E-post Ordförande  

Sekreterare                                     Hans Wiren

                                                         Tel:70-7248703


Kassör  t.f.                                      
Hans Hellqvist                            

                                                         Tel: 070–6589930                          


Styrelseledamöter                          Sören Eriksson
                                                         Tel: 021-148313

                                                         Mary Eriksson        
                                                         Tel: 72-301022

Revisorer                                         Nils-Ove Lindberg
                                                         
Kristoffer Wadelius

                                                         
      


Flygteknikersektionen
 
Ordförande                                    Tommy Jakobsson
                                                        Tel: 070-518666


Funktionärer
                                       
Bokning lokal                                 Vakant
                                                   
Hässlöbladet                                    E-post F1 Kamratförening
                                                   

Bibliotek                                          Tommy Jacobsson                    

                                                         Tel: 070-51 86 666

Café                                                  
Curt Franzén                             
                                                         Tel: 073-21 02 203

Resor
                                              Anders Hård af Segerstad          
                                                         070-53 52 252                      

Föredrag                                        Vakant

Filmdokumentation
                      Ove Berg                   
                                                        Tel: 070-68 50 233

Flygplansmodeller                          
Vakant

Fastighetsgrupp
                            Nils Johansson     
                                                         070-47 96 212

Museikontakter
                             Bengt Björk         
                                                         070-53 30 433

Medlemsfrågor                               Ove Berg             

Utlåning Video och CD                  
E-post F1 kamratförening                 

Minnesstenar
                                 Björn Jonsson  
                                                         073-63 48 100

J35-monument
                              Sture Andersson                      
                                                         070-39 92 603

Back to content