Styrelse mm - F1 Kamratförening

F1 Kamratförening
Go to content

Styrelse mm


Styrelsen/ Ansvariga

Kontakta F1 Kamratförening
F1 kamratförening  


Styrelse F1 Kamratförening

Ordförande                                      Vice Ordförande                       
Björn Jonsson                                    Vakant                                                                       
Tel: 070-7755709                               
E-post Odförande  


Kassör  t.f.                                        
Sekreterare
Hans Hellqvist                                   
Ove Berg       
Tel: 070–6589930                             
Tel: 070-6850233
      

Styrelseledamöter

Torsten Olsson                                 Curt Franzen     
Tel: 070-7657491                            
Tel: 073-2102203
   
Anders Hård af Segerstad                    
Tel: 070-53 52 252

Styrelselsuppleanter

Ragnar Eriksson                             Crister Olofsson        
Tel: 070-3479231                           Tel: 073-6348100

Revisorer                                       Revisorsuppleant         
Nils-Ove Lindberg                         
Kristoffer Wadelius  
Ragnar Dyrssen                             
Tel: 021-76480          

Adjungerad
Leif Hansson

Veteransektionen
Ordförande  Björn Jonsson            
Tel:  070-7755709  
E-post Odförande  

Kassör  t.f.                                    Sekreterare

Hans Hellqvist                               Hans Wiren      
Tel: 070–6589930                          Tel:70-7248703

Styrelseledamöter

Sören Eriksson                               Mary Eriksson        
Tel: 021-148313                            Tel: 72-301022

Revisorer                                       Revisorsuppleant         
Nils-Ove Lindberg                         Kristoffer Wadelius  
Ragnar Dyrssen                             Tel: 021-76480          


Flygteknikersektionen
Ordförande  Tommy Jakobsson
Tel: 070-518666

Funktionärer F1 Kamratförening

                                       
Bokning lokal
                                                   
Hässlöbladet
  Leif Hansson         
Tel: 070-36 33 200


Bibliotek     Tommy Jacobsson                    
Tel: 070-51 86 666

Café
            Curt Franzén                             
Tel: 073-21 02 203

Resor
          Anders Hård afSegerstad          
070-53 52 252                      

Föredrag                            Vakant

Filmdokumentation
        Ove Berg                   
Tel: 070-68 50 233

Flygplansmodeller
          Ragnar Eriksson  
Tel: 070-34 79 231

Fastighetsgrupp
              Nils Johansson     
070-47 96 212

Museikontakter
               Bengt Björk         
070-53 30 433
Medlemsfrågor                        

Utlåning Video och CD  

F1 kamratförening                 

Minnesstenar
                  Christer Olofsson  
073-63 48 100

J35-monument
               Sture Andersson                      
070-39 92 603

E-post F1 Kamratförening
F1 kamratförening  

Filmdokumentation
        Ove Berg                   
Tel: 070-68 50 233

Flygplansmodeller
          Ragnar Eriksson  
Tel: 070-34 79 231

Fastighetsgrupp
              Nils Johansson     
070-47 96 212

Museikontakter
               Bengt Björk         
070-53 30 433
Medlemsfrågor                        

Utlåning Video och CD  

F1 kamratförening                 

Minnesstenar
                  Christer Olofsson  
073-63 48 100

J35-monument
               Sture Andersson                      
070-39 92 603

E-post F1 Kamratförening
F1 kamratförening  

Back to content