Styrelsen/ Ansvariga - F1 Kamratförening

Till innehåll

Styrelsen/ Ansvariga

Kontakta F1 Kamratförening


Styrelsens och föreningens funktionärer
F1 Kamratförening
Ordförande
Björn Jonsson            070-7755709

Vice Ordförande
Magnus Magnusson

Kassör
t.f. kassör Hans Hellquist 070–6589930      
Sekreterare
Ove Berg                  070-6850233

Styrelseledamöter
Torsten Olsson         070-7657491
Curt Franzen            073-2102203
Anders Hård af Segerstad 070-53 52 252

Styrelselsuppleanter
Ragnar Eriksson      070-3479231
Crister Olofsson      073-6348100

Revisorer
Nils-Ove Lindberg              
Ragnar Dyrssen              

Revisorsuppleant
Kristoffer Wadelius 021-76480               

Adjungerad
Leif Hansson

Veteransektionen
Ordförande      
Björn Jonsson         070-7755709  

Sekreterare      
Hans Wirén            070-7248703

Kassör             
t.f. kassör Hans Hellquist 070–6589930  
Ledamöter         
Sören Eriksson       021-148313
Mary Eriksson        072-301022

Revisorer
Nils-Ove Lindberg            
Ragnar Dyrssen                

Revisorsuppleant
Kristoffer Wadelius 021-76480   

Flygteknikersektionen
Ordförande     Tommy Jakobsson 070-518666

Funktionärer
Funktion                                          Namn                                              Tel.nr
Bokning lokal                                                        
Hässlöbladet                                    Leif Hansson                            070-36 33 200
Bibliotek                                          Tommy Jacobsson                    070-51 86 666
Café                                                 Curt Franzén                            073-21 02 203
Resor                                               Anders Hård afSegerstad         070-53 52 252
Resor                                               Olle Bröms

Föredrag                                               Vakant
Filmdokumentation                       Ove Berg                                  070-68 50 233
Flygplansmodeller                         Ragnar Eriksson                       070-34 79 231
IT, Data                                           Magnus Magnusson                 073-26 80 939
Fastighetsgrupp                             Nils Johansson                         070-47 96 212
Museikontakter                              Bengt Björk                             070-53 30 433
Medlemsfrågor                              
Utlåning Video och CD                  Magnus Magnusson                073-26 80 939
Minnesstenar                                  Christer Olofsson                     073-63 48 100
J35-monument                                Sture Andersson                      070-39 92 603

Kansli F1 Veteransektionen
Kansli F1 kamratförening

Kansli Flygteknikersektionen
Tommy Jakobsson  070-518666
Tillbaka till innehåll