Vet flygtek. - F1 Kamratförening

Go to content

Main menu:

Vet flygtek.

veteraner


Mål och syfte med verksamheten


Det är F1 Kamratförenings och dess Veteransektions uppgift att vårda minnet av den nedlagda flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna.
Detta sker genom att medlemmarna, i huvudsak pensionärer, ges möjlighet till kontinuerlig samvaro under trevliga former. Den sociala kontakten anser vi vara mycket värdefull.

Den uppsökande verksamheten vi bedriver gäller medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad samåkning löser dock de flesta transportproblem.
Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna, bl a fysiskt genom boulespel på egen bana, samt mentalt genom den föredragsverksamhet vi har under vinterhalvåret.
Våra studiebesök och resor bidrar även till att vidga medlemmars vyer.

Målgrupp
Föreningarnas ursprungliga målgrupp var personer som tidigare tjänstgjort på Västerås Flygflottilj F1.
Sedan drygt 10 år har målgruppen utvidgats och omfattar numera var och en som sympatiserar med föreningens ändamål. För medlemsskap krävs att personen har avslutat sitt yrkesverksamma liv och uppbär någon form av pension samt betalar särskild medlemsavgift till Veteransektionen.
Av naturliga skäl är de flesta intresserade av teknik, speciellt flygets historia.Välkommen till F 1 Flygteknikerförening
På grund av pågående Covd -19 pandemin så är årets möte ”Övning månsken” inställd.
Tommy Jacobsson  070-5186666

Föreningens mål
Att under sociala former tillvarataga och föra vidare den goda kamratandan som fortfarande finns hos före detta F1-tekniker. Låta minnen, från ett nedlagt förband, leva vidare om hur det var att arbeta med gårdagens flygteknik och system. Samt föra detta vidare till efterföljande inom vår yrkeskår. Att utbyta kunskaper och erfarenheter och att verka för utbildning inom flygteknik.

Medlemskap
För att kunna bli medlem krävs att Du tjänstgjort som flygtekniker på Kungl. Västmanlands flygflottilj, F1.
Tommy Jacobsson  070-5186666

Övning månsken
2019-09-14....Trevligt möte med flygtekniker från F1.

2018-09-08....Trevligt möte med flygtekniker från F1.Övning månsken 2017  Trevligt möte med F1:s flygtekniker
Övning månsken

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu